top of page

מבחני קבלה:
16/5/2022 בשעה 18:00
23/5/2022 בשעה 18:00

מה מקבלים

תאריך פתיחה

תעודת הסמכה מקצועית המוכרת ע"י

מינהל הספורט

ומגיש עזרה ראשונה

13.6.2022 תחילת מכינה

21.6.2022  תחילת הקורס

תנאי קבלה

'גיל 16+, או בוגרי כיתה י

אישור בריאות

  ותק של 3 שנים בענף / מכינה

פתיחת הקורס מותנת באישור מינהל הספורט*
ובמספר נרשמים

מפרט הקורס

לו"ז 

bottom of page