top of page

כפר המכבייה

מה מקבלים

תעודת הסמכה מקצועית המוכרת ע"י

מינהל הספורט

ומגיש עזרה ראשונה

עלות

5,200 ש"ח כולל דמי הרשמה

תאריך פתיחה

18.3.2022

תנאי קבלה
ומפרט הקורס

'גיל 16+, או בוגרי כיתה י

אישור בריאות

ותק של 3 שנים בענף

להורדת הלו"ז לחץ על המסמך - ייתכנו שינויים בלו"ז

פתיחת הקורס מותנת באישור מינהל הספורט ובמספר נרשמים

bottom of page