top of page

מה מקבלים

תעודת הסמכה מקצועית המוכרת ע"י

מינהל הספורט

ומגיש עזרה ראשונה

תאריך פתיחה

23.6.2022

תנאי קבלה

'גיל 16+, או בוגרי כיתה י

אישור בריאות

ותק של 3 שנים בענף

להורדת הלו"ז לחץ על המסמך - ייתכנו שינויים בלו"ז

שכר לימוד:
4,750 ש"ח
+
200 ש"ח דמי הרשמה

פתיחת הקורס מותנת באישור מינהל הספורט ובמספר נרשמים

bottom of page