top of page

קריית ביאליק

מה מקבלים

תעודת הסמכה מקצועית המוכרת ע"י

מינהל הספורט

ומגיש עזרה ראשונה

עלות

4,650 ש"ח כולל דמי הרשמה

תאריך פתיחה

22.6.2023

תנאי קבלה
ומפרט הקורס

'גיל 17+, או בוגרי כיתה יא

אישור בריאות

להורדת הלו"ז לחץ על המסמך - ייתכנו שינויים בלו"ז

פתיחת הקורס מותנת באישור מינהל הספורט ובמספר נרשמים

bottom of page