מה מקבלים

תעודת הסמכה מקצועית

ומגיש עזרה ראשונה

תאריך פתיחה

6.5.2022

תנאי קבלה

גיל 21 ומעלה

אישור בריאות

רקע בספורט

להורדת הסילבוס לחץ על המסמך

:שכר לימוד

6,200 ש"ח

כולל דמי  הרשמה

מטרת הקורס - 
מאפשר לבעלי התעודה להדריך קבוצות ספורטאים במועדונים ובקבוצות את אימון הכושר
הגופני לו הם זקוקים בנוסף לאימוני הספורט המקצועיים בענף הנבחר.
בנוסף תוכלו להעביר אימונים אישיים של כושר גופני.