WhatsApp%20Image%202021-03-22%20at%2012.
WhatsApp%20Image%202021-03-22%20at%2012.

מרכז מיר"ב

מה מקבלים

תעודת הסמכה מקצועית 

ומגיש עזרה ראשונה

תאריך פתיחה

05.08.2021

תנאי קבלה

'גיל 16+, או בוגרי כיתה י

אישור בריאות

ניסיון של שנה לפחות בענף

להורדת הסילבוס לחץ על המסמך

(שכר לימוד: 4300 ש"ח (ניתן לחלק עד 10 תשלומים

בסוף הקורס תקבלו תעודה מקצועית של מאמן/נת כדורשת מוסמך/ת ומגיש/ת עזרה ראשונה

המאפשרת שילוב במועדוני ספורט

*פתיחת הקורס מותנת במספר נרשמים