top of page

חבל מודיעין

מה מקבלים

 תעודת הסמכה מקצועית 

ומגיש עזרה ראשונה

תאריך פתיחה

21.6.2024

תנאי קבלה

הקורס מיועד לגילאי 16+
מורים לחנ"ג 
מדריכים בעלי תעודה מענפי ספורט שונים

אישור בריאות

ניסיון במשחק לפחות שנתיים

להורדת הסילבוס לחץ על המסמך

(שכר לימוד: 3,600 ש"ח (כולל דמי הרשמה

משך הקורס - חודשיים וחצי | לימודים מעשיים - באולם הספורט | לימודי מדעים - בזום.

*פתיחת הקורס מותנת במספר נרשמים

bottom of page