top of page

רמת גן

מה מקבלים

תעודת הסמכה מקצועית המוכרת ע"י

מינהל הספורט

ומגיש עזרה ראשונה

תאריך פתיחה

21.6.2023

תנאי קבלה

'גיל 16+, או בוגרי כיתה י

אישור בריאות

ותק של 3 שנים בענף

*פתיחת הקורס מותנת באישור מינהל הספורט

ובכמות נרשמים, דמי הרשמה 300 ש"ח החזר ינתנן רק במידה והקורס לא ייפתח.

מפרט הקורס

  שכר לימוד: 4,700 ש"ח כולל דמי הרשמה

להורדת הסילבוס גע במסמך

bottom of page