top of page

מה מקבלים

תעודת הסמכה מקצועית 

ומגיש עזרה ראשונה

תאריך פתיחה

08.08.2021

תנאי קבלה

'גיל 16+, או בוגרי כיתה י

 אישור בריאות וראיון קבלה

בשיטת אביב רייכמן

להורדת הסילבוס לחץ על המסמך

(שכר לימוד: 4300 ש"ח (ניתן לחלק עד 10 תשלומים

*פתיחת הקורס מותנת במספר נרשמים

bottom of page